Conformity

Poštovani,

ovde možete da pogledate deklaracije o usaglašenosti  za robne marke Rowenta, Tefal, Moulinex i Krups izdate od strane sertifikacione kuće“ Kvalitet“a.d Niš:

1. EMC deklaracija o usaglašenosti (potvrda na osnovu Pravilnika o elektromagnetnoj kompatibilnosti

2. LVD deklaracija o usaglašenosti (potvrda na osnovu Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona)

3. CE Declarations of conformity

4. Potvrde o usaglasenosti CE